Dataskydds policy

Toolits dataskyddspolicy (uppdaterad 14/05/21)

Vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan.

För att kunna ge dig tillgång till Tjänsten och möjlighet att nyttja den behöver vi behandla personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss och vi samlar ej in mer än nödvändig information för att Användarna skall kunna nyttja Tjänsten.

Toolit AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter för alla Användare och Annonsörer som nyttjar Tjänsten.

Då behandling av dina personuppgifter är nödvändiga för att fullgöra ett avtal, accepterar du vår dataskyddspolicy och godkänner att vi använder e-post, telefon eller Appens chat funktion för att skicka information till dig.

Det är viktigt att du läser och förstår denna dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du blir Användare i Tjänsten lämnar du ut personuppgifter till oss

Direkt identifierande personuppgifter för alla Användare.

 • Fullständigt namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ditt personnummer

Indirekt identifierande information:

 • Din adress och postnr.
 • Typ av boende, villa förteckning eller lägenhets nr, Våning.

För Hantverkare

 • Namn
 • Adress
 • Företagsnamn
 • F-skatt
 • Organisations nummer

Dessa personuppgifter är endast avsett för att kunna ge Användare möjlighet att nyttja Tjänsten. Tjänsten, Appen samt Webbplatsen är byggd i enlighet med GDPR.

Ändamål och rättslig grund

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtal med oss eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Information för att kommunicera med dig

Vi använder dina personuppgifter för att:

1. Möjlighet för att skapa ditt konto i Appen.

2. Ge dig möjlighet att utnyttja Tjänsten och få kontakt och kommunicera med andra Användare.

3. Kommunicera med dig som Användare eller Annonsör.

4. Skicka faktura externt från Tjänsten.

Om du inte vill ha information eller liknande från oss kan du kontakta oss info@toolit.se

Kommer någon annan kunna ta del av informationen ?

Vi kommer aldrig att sälja eller ge något företag eller privatperson dina personuppgifter utanför Tjänsten utan ditt tillstånd.

Däremot kan vi behöva dela din information med våra samarbetspartners för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part då vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina personuppgifter ska hanteras med samma nivå på säkerhet som krävs inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändig, Vi raderar din information när den inte längre är relevant.

Cookies på Webbplatsen.

Här är de cookies som används på vår webbplats www.toolit.se

Google Analytics

Yoast SEO

WPForms Lite

Permanenta eller icke permanenta cookies som bl.a. samlar in uppgifter i anonym form i syfte att identifiera och registrera användare. Uppgifterna används bl.a. för att mäta och analysera besöksmönster, beteenden och antal besökare på webbplatsen. Informationen kan därefter användas för att förbättra webbplatsens funktioner och din användarupplevelse. Uppgifterna sparas så länge de är relevanta för tjänsten, När dessa ej behövs längre raderas dem.

Användarens rättigheter.  

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar personuppgifter om dig och du kan begära en kopia av den information vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig, så länge den inte bryter mot folkbokföring eller svensk lag.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Rätt att begära begränsning

Du har rätt att begära begränsning av behandling av dina personuppgifter så länge de inte bryter för att du skall kunna utnyttja Tjänsten.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss och få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregelverket.

Kontakta oss i första hand via info@toolit.se